1. juni 2023

Rejsegilde Steno Diabetes Center Sjælland og Lægeuddannelsen

Sammen med bygherre, håndværkere og vores dygtige samarbejdspartnere C.C. Contractors og Sweco, kunne vi onsdag 31. maj holde rejsegilde på SDCS – Steno Diabetes Center Sjælland og Lægeuddannelsen i Køge.

Det kommende SDCS føjer sig til den eksisterende bygningsmasse og følger de overordnede udstukne principper for det samlede hospitalsprojekt. Den nye bygning huser i sine første to etager SDCS og i de øverste tre Lægeuddannelsen.

Hovedindgangen er sydvendt og let tilgængelig fra den store parkeringsplads. Vindfanget er trukket tilbage, og bygningens geometri danner naturligt en overdækket indgang, som giver ly fra vind og vejr. Adgangen for besøgende til den offentlig tilgængelige del af SDCS er tydelig og let at finde.

Bygningen har et totalt bruttoareal på 4653 m2 og med rejsegildet blev det markeret, at den har nået sin fulde højde på i alt fem etager.