12. marts 2019

Rejsegilde på Vonsild Sognehus

Vonsild Sognehus begynder at tage form. Torsdag d. 7. marts var der rejsegilde i blæst og regn, hvor håndværkernes foreløbige arbejdet blev beundret og fejret med pølser og brød til alle de fremmøde fra provstiet, menighedsrådet og håndværkere.

Sognehuset forholder sig ydmygt til stedet, følger terrænet og er nøjsomt placeret i forhold til C.F. Hansens klassicistiske kirke fra 1824. Med sin tilbagetrukne placering vinkelret på kirkens akse efterlader sognehuset frit udsyn til kirken fra alle væsentlige synsvinkler og ankomstsituationer, og sikrer at kirken forbliver i fokus ved ankomsten.

Hovedgrebet i det nye sognehus er den åbne Loggia, et klassisk motiv i en moderne fortolkning, der spænder fra kirke-diget til den grønne beplantning og amfiscenen, og samler alle funktioner under samme tag omkring et overdækket stiforløb og ude-opholdsrum.

Vonsild Sognehus bliver et nyt samlingspunkt for byen, et spændingsfelt mellem det åndelige og det verdslige, mellem det daglige og det festlige, mellem det højtidelige og det afslappede.

IMG_1160_web2