28. marts 2022

Rejsegilde-  Skovsgård Hotel

Torsdag 24. marts var der rejsegilde på omdannelsen af Skovsgård Hotel. Der er fokus på bæredygtighed når det gamle hotel, der ligger mellem Åbybro og Brovst, genbruges fremfor nedrives, en tilbygning opføres på skruefundamenter fremfor beton og de bærende konstruktioner udføres i CLT træ.

Hotellet har i 30 år fungeret som et lokalt centrum for sociale og kulturelle arrangementer og ikke mindst som arbejdsplads for sårbare mennesker med fysiske og psykiske handicap. Det særlige fokus på social inklusion vil fortsat bidrage til en positiv udvikling af landdistriktet som helhed og lokalsamfundet i særdeleshed.

Skovsgård by får nye faciliteter så hotellets liv som forsamlingshus styrkes i et nyt landsbyhjørne og den nærmest filantropiske drift får bedre arbejdsforhold.

Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade og bestyrelsesformand Ida Larsen holdt taler, hvorefter arkitekt og partner i Cubo Lars Juel Thiis roste håndværkernes arbejde og den smukke symbolik i rejsegildets afholdelse, hvor byens borgere i sin tid hjalp til med at rejse de tunge spær.

Byens borgere har til stadighed et tydeligt ejerskab til projektet Skovsgård Hotel, der udgør en vigtig rolle i for det lokale sammenhold.

Forventet indvielse er 1. juli. Bevillinger fra Foreningen Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond og TrygFonden har støttet projektet.