30. juni 2021

Rejsegilde på UC Syd Campus Kolding

Nu begynder det nye UC Syd Campus Kolding for alvor at tage form.

Tirsdag var der rejsegilde på UC Syds nye campusbygning med taler fra bl.a. Koldings borgmester Jørn Pedersen og UC Syds bestyrelsesformand Stephanie Lose.

Det ca. 11.000 kvm nye uddannelsesbyggeri, beliggende centralt ved Kolding Å, ventes klar til brug efter sommerferien 2022, og kommer til at danne et kraftcenter af mangeartede uddannelser i samspil med øvrige uddannelsesinstitutioner i området.

Bygningen bindes sammen med det eksisterende SDU via en gangbro, og skal indeholde pædagoguddannelsen, SONO lyddesign og grafisk kommunikation, samt flere andre uddannelsestilbud.

Husets hovedidé er enkel og ligetil. Det trekantede volumen indskriver sig i form og materialeholdning sammen med det eksisterende SDU i et samlet campus der taler det samme arkitektoniske sprog. – Huset er sit egen, men i balance med det eksisterende.

Volumenet gennemskæres af et vandret skår eller mellemrum i 1. sals højde, der åbner sig i et stort indbydende og transparent rum mod Campuspladsen og en mindre åbning mod det Grønne Byrum. Indsnit i facaderne forholder sig præcist til den aktuelle placering og har derved et hierarki, med den største åbning ved hovedindgang og Campus Pladsen. Indsnittene skaber attraktive udendørs opholdsarealer på flere af bygningens etager i form af terrasser. Mellemrummet bliver således det mest offentlige plan med kantiner, studiezoner og fredagsbar.

Se projekt