25. august 2016

Rejsegilde på Skou bygningen

Byggeriet af 2 nye, parallelle karakteristiske længehuse, der bindes sammen af et stort atrium i midten, udgør den nye »Skou Bygning«. Bygningen skal efter sommeren 2017 huse en stor del af fremtidens biomedicinske forskning på AU Health på Aarhus Universitet. Byggeriet i Universitetsparken er nu så langt, at Bygningsstyrelsen har kunnet holde rejsegilde for håndværkere, samarbejdspartere og kommende brugere på Institut for Biomedicin.

– Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes os både at skabe nogle moderne og funktionelle rammer for universitets internationale forskere og samtidig vise respekt for det unikke særpræg, som Universitetsparken har, inklusive næsten usynlige twist i bygningernes arkitektur, sagde vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup i anledning af rejsegildet.

Nybyggeriet består af 8.300 kvm over jorden med topmoderne laboratorier samt 4.000 kvm underjordiske anlæg. Bygningen vil blive daglig arbejdsplads for 300 forskere og øvrigt videnskabeligt personale.

De to parallelle bygninger skal rumme faciliteter til forskningsgrupperne, mens atriet i 5 etager blandt andet skal rumme fællesfaciliteter og gøre det let at komme på tværs af Skou Bygningen. Udover nybyggeriet ombygges og moderniseres 14.400 kvm eksisterende bygninger. Blandt andet får Bartholin Bygningen en markant ændret facade med glasparti ud mod søen og parken.

– De fleksible rammer og de nye klassificerede laboratorier giver bedre muligheder for vores forskning. Vi håber, at faciliteterne vil bidrage til at styrke det tværfaglige samarbejde og den nyskabende biomedicinske forskning og dermed gøre det nemmere at tiltrække internationale topforskere, siger institutleder på Institut for Biomedicin, professor Thomas G. Jensen.

Den bevarende lokalplan for Universitetsparken stiller præcise krav til bygningsændringer i området, så det arkitektoniske koncept fra den oprindelige arkitektkonkurrence i 1931 fastholdes. Skou Bygningen forventes færdiggjort sommeren 2017 og tages i brug kort efter. Herefter ombygges og moderniseres de øvrige bygninger. Hele projektet forventes afsluttet sommeren 2019.