26. marts 2019
Plejecenter Hyrdehøj i Roskilde

Rejsegilde på Hyrdehøj Plejecenter i Roskilde

Rejsegildet blev afholdt d. 26. marts 2019 i strålende solskin.

De mange fremmødte, både håndværkere, naboer, politikere, rådgivere og nysgerrige fik traditionen tro taler og råbt hurra for huset i det kommende plejecenters café. Arrangementet var ledsaget af levende musik og efterfulgt af traktement med økologiske pølser og fremvisning af en typisk bolig.

Hyrdehøj Plejecenter bliver på godt 10 tusind m² fordelt på 104 boliger til ældre og sårbare borgere og et stort dagcenter med cafe og møde – og træningsfaciliteter. Det forventes at stå færdigt med udgangen af året. Placeringen er unik på grænsen mellem byen og det grønne område med den fredede Hyrdehøj gravhøj, hvor Hyrdehøj plejecenter vil forstærke det bymæssige mod nord og åbne sig mod syd mod landskabet.