24. april 2023

Rejsegilde på Kirkens Hus i Varde

Fredag 21. april blev der hejst en krans i Varde centrum, da der var rejsegilde for det nye Kirkens Hus tegnet af Cubo Arkitekter.

Mellem Sct. Jakobi Kirke og præstegården på Vestervold, skal huset samle de kirkelige arbejdspladser og være et inspirerende mødested for provstiets borgere.

Husets særegne karaktertræk toner nu frem bag stilladserne; det store saddeltag på det kileformede hus. Husets indre åbner sig op mod kigget til kirken og udvendigt danner bygningen en vinkel, så der opstår et lille torv mellem præstegård, Kirkens hus og Kong Svends Skole.

På den måde tilpasser huset sig sin funktion med kirkelige arbejdspladser og sin bymæssige kontekst i den gamle købstad.

Byggeriet forventes at stå færdigt i december 2023.