WP23 – Biomedicinsk Laboratotorium, Syddansk Universitet

Biomedicinsk Laboratorium er et højt specialiseret byggeri. En dyreforsøgsfacilitet, som benyttes til servicecenter, undervisning og forskningsformål og indeholder stalde, laboratorier og operationsstuer. En del af bygningen er kl. 2 klassificerede isolations-stalde. Arkitektonisk opnåes der en samklang med de øvrige bygninger i Winsløwparken ved grafisk at flette samme byggematerialer ind i den nye bygning.
Kort 
BYGHERRE
Universitets- og Bygningstjenesten, BYGST
ARKITEKT OG TOTALRÅDGIVER
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Landskab Århus
INGENIØR
Lemming & Eriksson
BRUTTOAREAL
1.250 m2
INDVIET 2006