WP19
Sundhedsvidenskabeligt
Fakultet
SDU Odense

Fakultetet respekterer og bygger videre på Winsløwparkens enkle bygningsstruktur – men er et mere åbent hus, der orienterer sig mod omgivelserne.
Glasbroer forbinder i førstesals højde til de tilstødende bygningsafsnit og til et panoptisk trapperum, der forbinder alle etageplaner. I den åbne sydvendte facade formes en dobbelthøj kantine ved at undvære det nederste sydlige dæk.
Kort
BYGHERRE
S-FoU – Syddansk Universitet
LANDSKABSARKITEKT
Landskab Århus
INGENIØR
Lemming & Eriksson
PROJEKTSTADE
Indviet 1999
BRUTTOAREAL
5.300 m2
PRÆMIERET
Betonelement prisen 2000