VUC Storstrøm
Campus Næstved

VUC Næstved består af tre enkle bygningsvolumener i forskudte højder, som udnytter og komplementerer Munkebakkens dramatiske terræn. De to yderste i hhv. 3 og 4 etager rummer læringszoner i rumligt sammenhængende overskuelige atriumbygninger. Den midterste bygning med bl.a. multisal og foyer er lavere, og landskabet fra Munkebakken trækkes her hen over taget, helt frem til facaden mod Teatergade/Campus-strøget. Landskabelige opholdstrapper bidrager yderligere til integrationen mellem VUC, park og by.

VUC Næstved er den første bygning i det nye Campus Næstved, der ligger som en del af det nye campusstrøg langs Teatergade. VUC har hermed en central rolle i forhold til kommunens ambition om at binde byen, stationsområdet og campusområdet tættere sammen.

Kort

BYGHERRE
VUC Storstrøm
ARKITEKTER
Cubo og Nova5
INGENIØR
Dominia Rådgivende Ingeniører
LANDSKAB
Marianne Levinsen Landskab
TOTALENTREPRENØR
c.c. contractor
INDVIET 2018
Konkurrence vundet 2016
BRUTTOAREAL
5144 m2