Udviklingsplan for Diakonissestiftelsen

Udviklingsplanen for Diakonissestiftelsen på Frederiksberg formgiver en vitaliseret Peter Bangs Vej, åbner stiftelsen mod byen og lader den nye arkitektur danne attraktive nye byrum – for både stiftelsen og Frederiksberg. Udviklingsplanen skal give bedre og mere tidssvarende rammer for Diakonissestiftelsens mange aktiviteter og funktioner:
  • Kulturelle, sociale og kirkelige aktiviteter
  • Plejeboliger, seniorboliger, billige lejeboliger for diakonisser og studerende, bofællesskaber for psykisk syge m.fl.
  • Uddannelsescenter, kursusfaciliteter og gæsteboliger
  • Sundhedscenter
  • Hospice
  • Børneinstitutioner
Kort
BYGHERRE
Diakonissestiftelsen
ARKITEKT
Cubo og jaja architects
LANDSKABSARKITEKT
Henrik Jørgensen Landskab
KONSULENTER
Kim Christiansen, Paul Gandil og AKPDesign
Ingeniør
Søren Jensen
PROJEKTSTADE
Konkurrence vundet 2012 (delt 1. præmie)
BRUTTOAREAL
Nybyggeri ca. 34.800 m2, ombygning ca. 21.800 m2
VISUALISERINGER
jaja architects