Udvidelse af Nærum Kirke

I udvidelsen af det eksisterende kirkerum og sognegårdsfaciliteterne er et nyt bygningsanlæg i dialog med det eksisterende som en historisk forlængelse.
Det arkitektoniske formsprog på tilbygningen er afdæmpet og tillader de gamle volumener – tårn og kirkeskib – at træde tydeligt frem. De nye bygningdele fremtræder i materialeholdning som de eksisterende, men ovenlyset er udformet som en kiplanterne der røber tilbygningens opførelsestidspunkt.
Kort
BYGHERRE:
Nærum Menighedsråd
LANDSKABSARKITEKT:
Stig L. Andersson
INGENIØR:
Cowi
PROJEKTSTADE:
Indviet 1997
BRUTTOAREAL:
532 m2 (nybyggeri og renovering)
PRÆMIERET:
1. præmie 1995