Socialpsykiatrisk Center Orion

Rådgivningscenter og boliger i Hillerød
Et tidligere højloftet sygehusvaskeri i 3 etager danner rammerne om Orion – et tilbud til psykisk syge borgere, hvis behov for tryghed og sikkerhed har haft væsentlig indflydelse på f.eks. oversigtsforhold og materialevalg. Der er i omdannelsen skabt særlige arkitektoniske kvaliteter ved at bevare det store indre dobbelthøje rum i fællesarealet, der også er bindeled til de 12 boliger, således dannes en hesteskoform med et smukt gårdrum hvor plæner og terrasser giver gode opholdsmuligheder.
Kort
BYGHERRE:
Frederiksborg Amt
LANDSKABSARKITEKT:
Preben Skaarup
INGENIØR:
Wissenberg
PROJEKTSTADE:
Indviet 1997
BRUTTOAREAL:
2.300 m2
PROJEKTSTADE:
Indviet 1997