OU36 – Journalistuddannelsen, Syddansk Universitet

Journalistuddannelsen viderefører universitetets bebyggelsesmønster og binder sig til »100 m stien« som en ny »station«, men er dog relateret til nye brugere med planen opdelt i institut og undervisningsafsnit. Plandisponeringen bevarer ideen om grønne haverum, der trænger ind imellem bygningskroppene og således sikrer visuel kontakt fra alle rum mod omgivelserne.
Kort
BYGHERRE
S-FoU – Syddansk Universitet
ARKITEKT
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Cubo og Landskab Århus
INGENIØR
Lemming & Eriksson
INDVIET 2002
BRUTTOAREAL
5400 m²