Østerild Besøgs- og driftscenter

Nyt Besøgs- og driftscenter er beliggende i Nationalpark Thy ved det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild.
Besøgscentret indføjer sig skånsomt i naturen som en let hævet længestruktur, der kun punktvis berører terrænet og således svæver over stedets biologiske diversitet. Centret fremstår arkitektonisk som ét samlet kompleks i direkte og naturlig sammenhæng med landskabet og det stort anlagte lineære vindmølletestanlæg.
Kort
BYGHERRE
Thisted Kommune og DTU
ARKITEKT OG TOTALRÅDGIVER
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Møller & Grønborg
INGENIØR
Orbicon
INDVIET 2017
Konkurrence vundet 2016
BRUTTOAREAL
650 m2
Energiklasse 2020