Nyt Assens Vandværk

Med sit minimalistiske udtryk er anlægget både i stand til at fremstå enkelt og naturligt og samtidig fuldt integreret i det store smukke landskabsrum. Med en bevidst markering og differentiering af bygningens funktioner med den lyse beton der slutter sig om velfærds- og teknikdelen imens selve vandbehandlingsprocessen indrammes af en elegant skal af rødbrune stålplader.
For at understrege og fremvise det elegante procesanlæg åbnes facaden i vandret liggende vinduespartier i nord- og sydfacaderne. Ved i tillæg at åbne gavlen mod Egebjergvej vil de smukke og markante rentvandstanke stå præcist indrammet som blikfang for den samlede forsyning. Mod vest udføres stålpladebeklædningen med en perforering således at dagslyset og solens stråler filtreres. Herved blødes der op på lyset og vi undgår unødig opvarmning af processalen.
Kort
BYGHERRE
Assens Forsyning
ARKITEKT
Cubo
INGENIØR
Vita Ingeniører
VAND TEKNIK
Vandmand
TOTALENTREPRENØR
Aarsleff
STÅR FÆRDIGT 2019
Konkurrence vundet 2018
BRUTTOAREAL
450 m²