Nyt Assens Vandværk

Det højteknologiske vandværk indgår som en vigtig del af Forsyningsparken i Assens. Anlægget forsyner 4000 husstande i Assens og omegn med rent drikkevand af højeste kvalitet og producerer årligt 800.000 m3. Med sit minimalistiske ydre indfinder det nye anlæg sig naturligt i det store landskabsrum med en bevidst markering og differentiering af bygningens funktioner; den lyse beton slutter sig om velfærds- og teknikdelen, mens selve vandbehandlingen indrammes af den elegante facadebeklædning med antracitgrå stålplader.

Procesanlægget åbner sig udadtil med store vinduespartier i facaderne mod nord og syd og skaber derved synlighed og indblik i processen, når det fynske råvand omdannes til rent drikkevand. I tillæg åbnes gavlen mod Egebjergvej så de smukke rentvandstanke står præcist indrammet som blikfang for den samlede forsyning. Tekniske bygninger undergår ofte forandringer over tid, og byggeriets enkle og fleksible design sikrer mulighed for udvidelse på et senere tidspunkt.

Cubo opfører også Forsyningsparkens nye klimavenlige og energineutrale renseanlæg, der aktivt bidrager til kommunens klimastrategi og indfrielse af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Projekterne i Assens føjer sig til Cubos voksende opgaveportefølje indenfor energi- og forsyningssektoren, hvor arkitektur er en væsentlig medspiller, når højteknologiske løsninger og bæredygtige visioner skal indfries.

Kort

BYGHERRE
Assens Forsyning
ARKITEKT
Cubo
TOTALENTREPRENØR
Per Aarsleff
INGENIØR
VITA Ingeniører
VANDTEKNIK
Vandmand
PROJEKTSTADE
Indviet i 2020
AREAL
450 m²