Nyborg Sundhedshus

Fremtidens sundhedshus i Nyborg samler private sundhedsaktører samt kommunale og regionale tilbud under samme tag.

Det nye sundhedshus opføres på det gamle baneterræn i overgangen mellem den historiske midtby og havnearealerne. Det offentlige hus får en fremtrædende placering, men skal tilpasses de omkringliggende bebyggelser. Sundhedshuset er terrasseret fra 4 etager og ned til 1 til 2 etager, så bygningen som volumen opleves sammensat og varieret – lidt som mange af værkstedsbygningerne rundt omkring på det gamle baneterræn.

Nyborg Sundhedshus skal bl.a. rumme lægevagt, praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kiropraktorer, høreklinik, sygeplejeklinik, frivillige patientforeninger samt 20 midlertidige pladser til borgere, som efter en udskrivelse fra sygehuset ikke er klar til at komme hjem eller ved et kortere ophold kan undgå en indlæggelse

Efter tidsplanen kan borgere og patienter nyde godt af de nye rammer i Sundhedshuset medio 2024, hvor byggeriet forventes at stå færdigt. Første spadestik forventes primo 2023.

BYGHERRE
Nyborg Kommune
ARKITEKT
Cubo
TOTALENTREPRENØR
C.C Contractor
INGENIØR
AFRY
KONKURRENCE VUNDET 2022
Indvies 2024
BRUTTOAREAL
5000 m²