Nyborg Slot

Restaurering, nybyggeri og revitalisering af det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg Slot og Rådhustorvet.

Slotsholmen, borgens og torvets historiske betydning skal formidles, ved at bygge nyt og historisk sammen til en helhed, der styrker forståelsen af de tre elementer. Det er ikke formålet at føre slottet tilbage til en given idealtilstand, men at skærpe oplevelsen af de oprindelige bygninger, og tydeliggøre og forklare stedets oprindelige sammenhæng og idé.

Visualiseringer | JAJA Architects

Kort

BYGHERRE
Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune og Østfyns Museer
STØTTET AF
Realdania og A.P. Møller Fonden
TOTALRÅDGIVER
Cubo
ARKITEKTER
Cubo, JaJa Architects og Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen
LANDSKABSARKITEKT
Schønherr samt Schul Landskabsarkitekter
INGENIØR
Søren Jensen
KONSULENT
Professor Mogens A. Morgen
PROJEKTSTADE
Kongefløjen er restaureret og Torvet indviet
Konkurrence vundet 2016