Middelfart Havnefront

Middelfart Kommune ønskede forslag, der kunne tilgodese udbygningsmu­ligheder for byens havneerhverv, men samtidig sikre, at Lillebælts nærhed kunne komme i bedre kontakt med hav­nefrontens bagvedliggende bystruktur og give rekreative arealer til glæde for byens borgere.
En åben struktur etableres, hvor enkelte byggefelter med punkthusets karakter giver bebyggelsesmuligheder.
En udvidelse af byens rådhus omkring et nyt bassin, hvor også et kulturhus med bibliotek, musiksale etc. etableres som bindeled mellem byen og vandet danner Middelfarts nye byrum med direkte kontakt og udsyn til Lillebælts­broen. Havneerhverv flyttes mod øst med egne trafikale “fødegader”, således at belastende tung trafik undgåes ved bymidten og udvidelsesmuligheder for virksomhederne sikres.
Kort
BYGHERRE
Middelfart kommune
LANDSKABSARKITEKT
Cubo Arkitekter
PROJEKTSTADE
Lokalplan udformet
1. præmie i indbudt konkurrence 1989