MCH – Transformation
Messecenter Herning

Med nyt byggeri, opgradering af uderum og en forbedring af det visuelle udtryk styrkes den funktionelle og arkitektoniske sammenhæng i det store messeområde og der skabes en ny sammenhængende gæsteoplevelse.

En ny ankomstbygning koblet direkte på Jyske Bank Boxen er tæt integreret i udformningen af forpladsen. Bygningen fungerer som mødested, vente- og opholdsareal for 2.500-3.000 personer og udgør ramme om billettering og sikkerhedskontrol – og kan desuden fungere som ramme om mindre, selvstændige events/arrangementer.

Det eksisterende indgangsparti er transformeret med materialer og elementer, der også indgår i den nye ankomstbygning ved Jyske Bank Boxen med den markante facadeløsning med folier, der kan lyssættes.

Nye forbindelsesbygninger og overdækninger af arealer mellem de eksisterende haller danner et sammenhængende arkadeforløb og understøtter fleksibiliteten i forbindelse med flow for trafik, gæster og sikkerhed i forbindelse med afvikling af arrangementer.

Kort

BYGHERRE
MCH Messecenter Herning
ARKITEKT
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Schønherr
INGENIØR
Midtconsult
TOTALENTREPRENØR
c.c. contractor
ANKOMSTBYGNING INDVET 2018
Transformation af eksist. hovedindgang 2020
BRUTTOAREAL
Nye bygninger ca. 7000 m2,
overdækninger 5000 m2
PRÆMIERET
Præmieret af Herning Kommune 2018