Lundegården II

Renoveringen af Lundegården respekterer et fint eksempel på tæt-lav byggeri fra 70’ernes begyndelse, og tilfører nye tiltag og videreudvikler de kvaliteter, der er så åbenbare.
Bebyggelsen er facaderenoveret med en skalmur uden på de eksisterende betonfacader, gårdhavernes lette partier i træ er renoveret, og nye udhuse med indbyggede opholdspladser er koblet på de eksisterende huskroppe.
Kort
BYGHERRE
Ballerup Ejendomsselskab v. KAB Bygge- og Boligadministration
ARKITEKT INKL. LANDSKAB
Cubo
INGENIØR
Jørgen Nielsen
INDFLYTTET 2007-08
Konkurrence vundet 2004
BRUTTOAREAL
7.700 m2