Lærkegården

Genoptræningscenter og plejeboliger i Herlev
Centret danner en beskyttende »ryg« mod nord og boliggrupperne er rytmisk placeret på grunden mod syd – mod lys og luft, så de danner små gårdrum til fælles ophold. Boligens planløsning er enkel og rationel, men med rumlige kvaliteter i kraft af ekstra rumhøjde og et smukt bygningssnit, der tilgodeser passiv solvarme i de karakteristiske karnapper.
BYGHERRE:
Herlev kommune og KAB / Herlev Boligselskab
LANDSKABSARKITEKT:
Torben Schønherr
INGENIØR:
COWI A/S
PROJEKTSTADE:
1. etape indviet 1997 / 2. etape indviet 2003
BRUTTOAREAL:
3.794 m2 (1. etape) / 650m2 (2. etape)