Kræftens Bekæmpelse
Kantine & mødecenter

Om- og tilbygningen til Kræftens Bekæmpelses hovedsæde på Strandboulevarden i København rydder op i bygningsstrukturen ved at genetablere den symmetri som oprindeligt har formgivet bygningen. Hermed opnås en funktionel klarhed der, kombineret med symmetriske tilbygninger, etablerer et samlet kantine- og mødecenter. En let transparent koblingsbygning formidler overgangen fra hovedindgangens reception og det store gårdrum omdannes til en pocket-park med små bevægede minilandskaber som overgang til boligbebyggelserne mod nord. For personalet hos Kræftens Bekæmpelse er der etableret store opholdsterrasser på tagene – oppe i solen med udsigt til det nye rekreative gårdrum.

Kort

BYGHERRE
Kræftens Bekæmpelse
ARKITEKT
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Schønherr
INGENIØR
Fjerring
ENTREPRENØR
Elindco Byggefirma
STOD FÆRDIG 2016
Konkurrence vundet 2014
BRUTTOAREAL
Ca. 2.150 m2 – heraf nybyggeri 945 m2