Jelling Sognehus

Med respekt for både by og verdensarv indpasser Jelling Sognehus sig i facaderækken i Gormsgade med udsyn til kirke og monumenter.
Gavlen er den klassiske enkle bygningsramme, en »grundform«, der er proportioneret under hensyntagen til nabobebyggelserne og ud fra ønsket om at bestyrke det attraktive offentlige rum omkring Jelling Kirke. Gavlen føder bygningslængen, der med en let kileform strækker sig ind på grundstykket og favner sognehusets funktioner. Teglflader trækkes som en historisk klædedragt hen over bygningen og samler Sognehuset i ét materiale, som en taktil teglform. Samtidig betones huset som længe af den langsgående foyer der kæder husets gavle sammen.
Kort
BYGHERRE
Jelling Menighedsråd
ARKITEKT & TOTALRÅDGIVER
Cubo
INGENIØR
Søren Jensen
INDVIET 2016
Konkurrence vundet 2013
BRUTTOAREAL
Ca. 750 m2
Præmieret af Vejle Kommune 2017