IBA, Erhvervsakademi
Kolding

Teknologiernes dominans vil i højere og højere grad sætte præg på Erhvervsakademiet, og idet fremtidsscenariet ikke er entydigt, bør selve den fysiske udformning af skolen være fleksibel over for fremtidens nye krav.
Det nye IBA, Erhvervsakademi skal således fremtidsorienteres og bør præges af en klar identitet formet i fysiske rammer, der kan rumme de nye undervisningsformer, som hele tiden undergår forandringer i takt med samfundets udvikling.
Kort
BYGHERRE
IBA Kolding
ARKITEKT
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Møller og Grønborg
INGENIØR
COWI
ENTREPRENØR
C.C. Contractor
PROJEKTSTADE
Konkurrenceforslag 2016
AREAL
10.500 m²