Hinneruplund Ældrecenter

Den smukke landskabelige situation er inddraget i kompositionen af bygningsanlægget, hvor centret i 2 etager på enkel vis formidler grundens terrænspring. Centret er en »rygrad«, hvori en gade som hovedfærdselsåre spænder fra vest mod øst og sikrer kort afstand fra boligen til centerdelen. Gadens dobbelthøje rum danner en inspirerende ramme om det interne liv i centret. Alle boliger har direkte adgang til haveanlæg via egne terrasser.

BYGHERRE
Hinnerup kommune og Åbyhøj Boligforening
LANDSKABSARKITEKT
Preben Skaarup
INGENIØR
Birch & Krogboe
PROJEKTSTADE
Etape 1 indviet 1999
BRUTTOAREAL
5815 m²
ANLÆGSSUM
66 mio. kr
YDELSE
Arkitekt- og totalrådgivning