Langenæskirken Aarhus
Himlen ind – lyset ned – blikket ud

Med det kombinerede kunst- og renoveringsprojekt er lys- og lydforholdene i Langenæskirkens før meget mørke kirkerum blevet væsentligt forbedret. Projektets dybeste mening har så at sige været at »pakke kirken ud« og skabe et rum, hvor lyset og lyden understøtter det liturgiske og det arkitektoniske, samtidig med at kirkens 60’er særkende er bevaret. Af tidlige tegninger og den første model af kirken fremgår det, at et lodret lysbånd ved overgangen fra skib til kor skulle fortsætte i taget som ovenlys. Dette er nu realiseret, og lyset understøttes af nye vinduer i gavlene – blåtonet mod nord og gyldent mod syd. Himlen over Langenæs er ført ind i kirkerummet ved en glasplade med en sandblæst digitaliseret »himmel« over tværbjælken mellem kor og skib.
Langenæskirken er oprindeligt tegnet af Richter og Gravers og opført 1966
Kort
BYGHERRE
Langenæs Sogns Menighedsråd
BILLEDKUNSTNER
Elle-Mie Ejdrup Hansen
ARKITEKTRÅDGIVNING
Cubo
INDVIET 2013
BRUTTOAREAL
1.400 m2
PRÆMIERINGER
Farveprisen 2015
Nomineret til Den Danske Lyspris 2014