Henriksholm Masterplan

Det gamle militær område i Vedbæk inddeles i fem overordnede områder med forskellig landskabelig karakter; Kanten, Haverne, Parken, Skoven og Lysningen. Til hvert område knyttes særlige boligtyper, som spiller sammen med naturen på netop dét sted. Faunapassagen, en gennemgående landskabskile, som friholdes for byggeri, danner rygraden for bebyggelsesplanen og bliver et samlende element for den collage af steder, karakterer og kvaliteter som Henriksholm består af.
Kort
BYGHERRE
Freja Ejendomme
ARKITEKTER
Cubo og Terroir
LANDSKABSARKITEKT
Schønherr
PARALLELOPDRAG 2011
Ikke realiseret
BRUTTOAREAL
38.000 m2 boliger