Hejmdal: Transformation af transformationen

Huset Hejmdal var oprindeligt portnerbygning for Aarhus kommunehospital og i den egenskab markerede bygningen grænsen mellem hospital og Aarhus midtby. I 2008 blev Hejmdal indviet af HKH Kronprinsesse Mary som rådgivningscenter for Kræftens Bekæmpelse, og transformeringen var udformet af Frank O. Gehry Partners.

Gehry og Kræftens Bekæmpelse skabte en bygning ’uden døre’ – et åbent hus, tilgængeligt for alle. Hejmdal er ét rum i tre etager hvor interiøret er domineret af massive Douglas træsøjler, der skaber husets særlige varme og intimitet, og bærer etagedækkene så facadens periferi friholdes som markante høje rum; ’Grand Canyon’, som Gehry kaldte det. Over det lette lyse indre svæver et glastag, hvor sollyset skærmes af en semitransparent prægning af glasfladen og af de mange træspær.

I 2022 flyttede Kræftens Bekæmpelse patienternes hus til Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor en ny rådgivningsbygning er opført. Aarhus Universitet har overtaget kommunehospitalet og Forskningsfondens Ejendomsselskab FEAS købte Hejmdal. FEAS bad Cubo om at omdanne Hejmdal til den nye anvendelse. Cubo var i sin tid udførende arkitekt for Gehry partners og varetog projekteringen og byggeriet af Hejmdal, der nu introducerer Universitetets møde med byen. Bygningen skal nu genanvendes som et mødecenter til konferencer, seminarer og lignende.

Den Nye Identitet

Gehrys oprindelige design, den helt særlige og unikke stemning, er bevaret. Det betyder at alle materialer og overflader er intakte, enkelte har dog været flittigt brugt, så renoveringer har fundet sted. Eneste markante ændring er nedlæggelsen af parterreplanets kontorarealer. Herved er skabt en stor brugsflade til større forsamlinger.

Hejmdal som konferencecenter er helt specielt. Bygningens tre etager kan udnyttes optimalt til de forskellige stadier i en afholdelse af konferencer. Stueplanet er ankomstrum, hvor det rummelige pauseareal med køkkenfaciliteter inviterer til ophold og spisning. På førstesalen kan de forskellige møderum, oprindeligt inddelt i forskellige størrelser, genbruges og de mange små nicher bruges til mindre opholds- og gruppezoner. Parterreplanet vil udgøre det egentlige fælles konferenceområde hvorfra der er udgang til den amfi-teatralske trappe, der som en del af haveanlægget kan tages i anvendelse hvis vejret tillader det.

I parterreetagen signalerer et tæppe i betongulvet omfanget af det gamle motionsareal og kontorområdet som en sammenhængende brugbar zone til stoleopstillinger. Herudover er opsat nye screens til præsentationer på alle etager. Al teknik gemmes bag balkonernes forkanter.

De akustiske forhold er justeret ved at anvende gardiner som rumdannende og støjdæmpende elementer, suppleret med ny træbeklædning, i karakter som de øvrige kerner, men forsynet med perforeringer og lyd diffuserende egenskaber.

Det har således været vigtigt for bygherren at bevare den oprindelige rumlige oplevelse og ikke svække den særlige arkitektoniske atmosfære i Hejmdal, dannet i dialogen mellem trækonstruktioner og den gamle bygningsramme i teglsten.

Hejmdals nye identitet lægger sig i klar forlængelse af det oprindelige transformationsprojekt.

BYGHERRE
FEAS
ARKITEKT
Cubo
INGENIØR
Søren Jensen
BRUTTOAREAL
600 m²
PROJEKTSTADE
Taget i brug 2022