Hammershøj Teglværk

Administrationsbygningen med showroom samt produktionshaller til fremstilling af Carlsberg Bjælker ligger i et smukt dalstrøg i Midtjylland.

Et unikt ‘supersized brick’ koncept skaber en markant tråd gennem hele byggeriet. Administrations- og besøgsbygningen er opført i to etager, i en sammenstilling af fire volumener/kasser, der hver i sær har samme dimensioner som en klassisk dansk mursten. De fire ‘store mursten’ er opført i forskellige facadetegl, afstemt så byggeriet fremstår homogent, men samtidig som en sammenstilling af fire selvstændige teglvolumener. Produktionsbygningen til Carlsberg Bjælker tager arkitektonisk afsæt i administrationsbygningen, og fremstår som en komposition af stablede mursten.

Kort

BYGHERRE
Randers Tegl
ARKITEKT OG TOTALRÅDGIVER
Cubo
INGENIØR
Viggo Madsen
ENTREPRENØR
c.c. contractor
AREAL
Administration: 1.200 m², Produktion: 4.000 m²
STATUS
Indviet 2017