Håndværkskollegiet
Horsens

BRFfonden opfører et nyt håndværkskollegie på de tidligere godsbanearealer i Horsens – det første af sin slags herhjemme. De moderne kollegieboliger, værkstedsfaciliteter og fællesarealer vil tilsammen udgøre et helt særligt studiemiljø til håndværkselever.

Håndværkskollegiets hovedgreb skaber et karakterfuldt bygningsværk, der i materialevalg og konstruktion udtrykker rustik styrke, og samtidig skaber en stemning af det uprætentiøse og hjemlige. Store rum, mindre lommer og intime rum danner en homogen ramme om aktive zoner, boliger og den rolige have. Håndværkskollegiet består af en række elementer: en værksteds- og fælles del som møder byens skala og omkranser et frodigt haverum med regnvandsbassin samt en klynge af boliger anlagt omkring fælles torve.

Byggeriet skal vise, hvordan klassiske materialer og håndværksmetoder i kombination med fremsynet, moderne arkitektur kan resultere i et smukt, funktionelt og unikt byggeri. Kollegiet vil således fungere som et levende katalog i gode løsninger, både håndværksmæssigt, arkitektonisk og materialemæssigt.

Håndværkskollegiets grundidé henter inspiration i fortidens fag-højskoler og spiller sammen med elementer fra nutidens højskoler; med dannelse og interessefællesskab i centrum. Håndværkskollegiet bliver et sted, der efterlever BRFfondens vision om at fastholde og udvikle håndværkets høje niveau – også i fremtidens byggede miljø.

Fotos: BRF Fonden
Modeller og renderinger: Cubo Arkitekter

BYGHERRE
BRFfonden
ARKITEKT
Danø og Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Schønherr
INGENIØR
Tri-Consult
BYGHERRERÅDGIVER
Bisgaard | Ejsing og Hele Landet
INDVIET 2024
Vundet indbudt konkurrence 2020
KONSULENTER
Brdr. Thybo og Ejner Olesens Eftf.
AREAL
6.000 kvm