Fremtidens Foreningshus
– Randers og Brørup

Fremtidens Foreningshus er en fortolkning og videreudvikling af den »anonyme bygningstype« i den danske byggetradition, hvis karakteristika ofte er enkle planløsninger, beskeden materialeholdning og præcise synlige konstruktioner.

Fremtidens Foreningshus består af én længe rytmisk defineret af markante limtræsspær. Bygningen er robust og besidder en høj grad af fleksibilitet så det kan tilpasse sig lokaliteten, terræn, sol og vindretning samt varierende brugerønsker.

Kort

BYGHERRE:
Lokale- og Anlægsfonden
INGENIØR:
Niras
PROJEKTSTADE:
Randers indviet 2004, Brørup 2006
BRUTTOAREAL:
Randers 500 m2, Brørup 450 m2
PRÆMIERET:
1. præmie i 2002