Solgaven i Valby
Plejeboliger for blinde

Solgaven i Valby rummer 119 pleje- og ældreboliger for blinde, svagsynede og døvblinde i Valby. At udvikle plejeboliger til blinde og svagtseende er en særlig udfordring. Kan man ikke se eller er svagsynet, har man brug for sine øvrige sanser til at orientere sig. Det stiller krav om tydelig, overskuelig og selvforklarende arkitektur og indretning.

Visionen har været at skabe et moderne og indbydende sted som tilbyder de bedste vilkår for følelsen af hjemlighed. – Et sted som understøtter, at beboere og brugere kan leve mere selvhjulpet og selvstændigt, og hvor der er fokus på de sanselige oplevelser, der skal træde i stedet for synet.

Hele bygningen er indrettet med taktile håndlister, ledelinjer, punktskrift-information og ledelys, der gør det lettere at finde rundt. Der er også en hundegård til førerhunde.

Kort

BYGHERRE
AKB København
ARKITEKTER
Cubo og Force4
LANDSKABSARKITEKT
Bogl
INGENIØR
Sweco
TOTALENTREPRENØR
NCC
INDVIET 2019
Konkurrence vundet 2016
BRUTTOAREAL
ca. 12.100 m2 – 119 boliger + servicearealer