Filmby Aarhus – Administrationsbygning

Filmbyen, opført i seks etager med delvis indskudt dæk i øverste etage, har klare referencer til industribygninger som turbinehallen, der er beliggende på nabogrunden.

Huset er i sin udformning tilpasset den rå havnearkitektur på stedet, men med en mere forfinet detaljeringsgrad. Betonkonstruktionerne er beklædt med eloxeret aluminium og udfyldt med mørkt glas, så huset fremstår sort som kul og dermed fortæller sin egen historie om stedet.

Kort

BYGHERRE
Århus kommune
INGENIØR:
Birch & Krogboe, konstruktioner
Rambøll A/S, installationer
PROJEKTSTADE:
Indviet 2004
BRUTTOAREAL:
4.000 m2