Dokumentationscenter Hanstholm

Dokumentationscenter Hanstholm indpasser sig nænsomt i klitlandskabet med hensyntagen til de eksisterende vartegn og den smukke fyrreskov. Besøgscentret lader den eksisterende bunker stå næsten urørt – kun ammunitionsgangen lægges ind ved hovedindgangen som adgangsvej til kanonstillingens labyrintiske indre. I kontrast til den totalitære arkitektur fremtræder besøgs- og dokumentationscentret åbent og venligt med kontakt til både horisonten og himmelhvælvet som en lysende linie i landskabet.
Kort
BYGHERRE
Dokumentationscenter Hanstholm
ARKITEKT
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Cubo
INGENIØR
Birch & Krogboe
PROJEKTSTADE
Indviet juni 2002
BRUTTOAREAL
1.100 m2
PRÆMIERING
Nomineret til Mies van der Rohe Prisen, 2002