VUC Vejle
Campus Vejle

VUC bygningen fremstår i det ydre som en kombination af sort, forpatineret zink og glas med markante sorte lyskarnapper, som folder sig ud fra facaden.

Materialekarakter og udformning er dels inspireret af den nyeste »hovedbygning« på campus, Vejle Handelsskole (Cubo 2008), og dels udsprunget af bygningens form, hvor karnapperne accentuerer de forskellige udsynsvinkler.

Placeringen mellem en ny idrætshal og det eksisterende bygningsanlæg, på et relativt smalt grundstykke, medfører umiddelbart smalle og monotone udearealer, nærmest som korridorer mellem bygningerne, men ved at forme bygningen som en slynget bevægelse, hvor man kommer tæt på naboen nogle steder og længere væk andre steder, opstår der både spændingsfyldte og oplevelsesrige uderum og indre undervisningsarealer.

Kort

BYGHERRE
Campus Vejle VUC
ARKITEKT OG TOTALRÅDGIVER
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Preben Skaarup
INGENIØR
Midtconsult
INDVIET 2014
Konkurrence vundet 2012
BRUTTOAREAL
Nybyggeri 6.000 m2
Ombygning af autoværksted/lager til idrætshal 2.500 m2