Vimby
Bogruppe for unge udviklingshæmmede

Andelssamfundet Hjortshøj udfordrer fordommene og inviterer 16 voksne udviklings-hæmmede til at være en del af bo- og arbejdsfællesskabet. Vimby er en forkortelse for Velkommen I Min BYdel og et modsvar på ”Nimby” – not in my backyard. Denne forkortelse rummer visionen om at være et inkluderende fællesskab, hvor alle er velkomne.
Oplevelsen af ›landsbystemning‹ – en naturlig langsomhed – er et vigtigt parameter for at sikre ›mulighedernes rum‹ for beboerne. Tryghed, overskuelighed og genkendelse er vigtige faktorer der skal forme hverdagen. Husenes forskellige farver styrker følelsen af at bo i eget hus. Bebyggelsen åbner sig mod ankomsten og det øvrige andelssamfund i Hjortshøj.
Kort
BYGHERRE
Århus kommune
ARKITEKTER
Cubo og Force4
INGENIØR
Viggo Madsen
INDVIET 2012
Konkurrence vundet 2010
BRUTTOAREAL
ca. 1000 m2
Lavenergi klasse 1