Brabrand Boligforening
Administration

BBBOs nye administrationsbygning har en attraktiv og central placering i det nye Gellerup. Bygningen vil huse alle Brabrand Boligforenings beboerdemokratier og boligafdelinger og samle alle ansatte under ét tag.
Bebyggelsen fremstår inviterende og markant og tilpasser sig konteksten med blandt andet Aarhus Kommunes nye kontorbyggeri og knytter sig samtidig tæt til det nye kvarter mod syd, med kollegiet som nærmeste nabo. Gennem en sammenstilling af mindre bygningsenheder, der med små forskydninger tilpasser sig forløbene af Edwin Rahrs Vej og Bygaden, skabes interessante oplevelser og varierede rumligheder i bygningens indre.
Kort
BYGHERRE
Brabrand Boligforening
ARKITEKT
Cubo
INGENIØR
Viggo Madsen
TOTALENTREPRENØR
c.c. contractor
INDVIET 2019
Konkurrence vundet 2016
BRUTTOAREAL
2.902 m2