Augustenborg Slot

Hovedbygningen på Augustenborg Slot er renoveret og ombygget til 300 funktionelle og fleksible kontorarbejdspladser. Bygningens symmetriske opbygning omkring gårdspladsen udgør en unik ramme for brugerne fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Slottets klassiske, enkle og stilrene udtryk er søgt bevaret, og integrationen af moderne installationer som f.eks. ventilation, el-installationer og elevatorer er gennemført med stor respekt for rummenes æstetik og det fredede slots samlede kvaliteter.

Udgangspunktet var, at de eksisterende fysiske rammer i størst muligt omfang skulle forblive intakte, og samtidig klargøres til den nye funktion som kontorarbejdsplads ved at tilføje få nye elementer. De to hovedtrapper er restaureret, der er opsat ny belysning og lagt nye, slidstærke gulvtæpper. Der er etableret tekøkkener, fælles opholds- og møderum, nye toiletter, samt i alt 27 åbne flerbruger kontorrum. Der er brugt gedigne og holdbare materialer overalt. Designmæssigt er der valgt messing til bl.a. riste til ventilation, i boksene til el udtag i gulvet og til skiltning, ligesom messing går igen i mange af de øvrige, nye bygningselementer.

Augustenborg Slot er bygget fra 1770-76 og har senest været anvendt som blandt andet psykiatrisk hospital. Slottet er fredet, og ombygningsarbejdet er derfor udført efter en godkendt plan fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Kort

BYGHERRE
Bygningsstyrelsen
BRUGER
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
ARKITEKT
Cubo
INGENIØR
Niras
TOTALENTREPRENØR
Hansson & Knudsen
KUNSTNERISK UDSMYKNING
Lars Lundehave Hansen
BRUTTOAREAL
4.760 m² ombyg/renovering
INDVIET 2019
Konkurrence vundet 2017