Professionshøjskolen Absalon i Slagelse

Projektet tager afsæt i den bymæssige kontekst ved Slagelse Station. Huset er nøje tilpasset netop dette særlige sted, med en bygningsmasse, der er vævet fint ind i områdets både landskabelige og urbane strukturer. Absalons samlede bygningsmasse nedskaleres som en komposition af forskudte bygningsvolumener. Herved rejser Absalon sig i det flade jernbaneterræn og bygningerne terrasserer og tilpasser sig skalaen i det lave by- og parcelhuskvarter. Mellem jernbaneterrænet mod nord og det rekreative grønne mod syd ligger de forskellige bygningselementer og spænder ud som funktionelle ‘huse’, der danner ryg mod den støjende jernbane og trapper ned mod syd og SDU, hvor Absalon inviterer ind, åbner og griber skalaen i både SDU og de omkringliggende bygninger.

Det nye campus rummer uddannelserne til pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver samt ernærings- og sundhedsuddannelserne samt Absalons direktion og administration – i alt ca. 2000 studerende og 250 medarbejdere

Kort

BYGHERRE
Professionshøjskolen Absalon
ARKITEKTER
Cubo og Rønnow Arkitekter
LANDSKABSARKITEKT
Marianne Levinsen
INGENIØR
ÅF (nu AFRY)
TOTALENTREPRENØR
c.c. contractor
TAGET I BRUG 2021
Konkurrence vundet 2018
AREAL
ca. 13.000 m²
NOMINERINGER
Nomineret til Årets Skolebyggeri 2021
Nomineret til Slagelse Kommunes Nybyggerpris 2021