25. september 2018

Bederværket bliver et aktiv for lokalområdet

Værket bliver en vigtig del af byen – både som leverandør af drikkevand og som et smukt bygningsværk, der bliver anlagt i en park med offentlig adgang.

Det nye vandværk, som ventes at stå klar i slutningen af 2019, afløser det nuværende vandværk, som har 50 år på bagen, og som ikke længere lever op til de krav, der stilles til et moderne vandværk. Det nye vandværk bliver udstyret med den nyeste teknologi inden for vandproduktion og vil leve op til de højeste krav, der findes, med hensyn til drikkevandssikkerhed.

Fagchef for drikkevand i Aarhus Vand, Flemming Fogh Pedersen, siger om vandværket:

”Bederværket bliver bygget efter de samme principper som vores nyeste vandværk i Truelsbjerg i det nordlige Aarhus. Her introducerede vi som de første i Danmark et helt lukket og sikkert produktionsapparat, eksempelvis med vandbeholdertanke i stål over jorden i stedet for underjordiske betontanke, der udgør en potentiel risiko for indtrængen af bakterier og forurening. Et koncept, som efterfølgende har spredt sig til hele landet. På Bederværket vil vi udvikle konceptet yderligere og har stor fokus på innovation – blandt andet i forhold til at skabe et fleksibelt vandværk med minimale driftsomkostninger kombineret med maksimal drikkevandssikkerhed.”

bedervaerket-indgang-pressemeddelelse

Bygningsanlægget er opbygget som to sammenbyggede længebygninger placeret øst/vest, indbygget i terrænet således, at der er niveaufri adgang til begge bygningens to niveauer.

Med sit minimalistiske udtryk vil det nye Bederværk både fremstå enkelt og naturligt og samtidig fuldt integreret i det store og smukke bymæssige landskabsrum. Med beklædningstegl på siderne og åbne gavle mod park og vej. Ved at beklæde både facader og tag med tegl indordner det kommende vandværk sig stedet og det for Beder by traditionelle bygningsmateriale – tegl.

Bygningens åbne gavle leder dagslyset langt ind i bygningen hvilket giver gode arbejdsforhold og udsyn til den parklignende grund. Samtidig får offentligheden mulighed for at følge og forstå processen i det moderne vandværk. Fra Skoleparken er der gennemsyn til proceshallen og fra den kommende sti vil både de mange filterbeholdere og de tre rentvandsbeholdere stå stringent placeret i hver sin halvdel af proceshallen. Selve vandbehandlingsanlægget udføres som et lukket anlæg uden åbne vandoverflader. Netop fordi vand er en af vore vigtigste fødevarer, vil anlægget blive udført i rustfrit stål. Det sikrer en høj hygiejnestandard – som det også kendes fra f.eks. et mejeri.