19. oktober 2020

Nyt fælles branchegrundlag for digitale bygningsmodeller

Et vellykket samarbejde mellem DiKon, BIM7AA og Molio betyder, at parterne nu kan præsentere et fælles branchegrundlag for arbejdet med bygningsdele i digitale bygningsmodeller.

DiKon, BIM7AA og Molio lancerer i fællesskab Bygningsdelsspecifikationerne. Dermed er der skabt enighed om et fælles sprog og en fælles tilgang til de digitale bygningsmodeller, der udover at øge effektiviteten også minimerer risikoen for fejl og misforståelser i processen. Der ligger et langt og grundigt forarbejde og et solidt og konstruktivt samarbejde bag den nye fælles udgave af Bygningsdelsspecifikationerne.

Audunn Reynisson, IKT & BIM ansvarlig hos CUBO er en af drivkræfterne bag BIM7AA, han fortæller; ”Ved at kombinere BIM7AA og DiKons praksisnære udvikling med Molios bredere tilgang til branchen, kan vi sammen lancere specifikationer, der kan bruges på tværs af hele bygge- og anlægsbranchen og dermed skabe en ny, fælles praksis for bygningsdelsspecifikationerne i de digitale bygningsmodeller. Det er noget, der er blevet efterspurgt længe. Vi er ikke alene glade for resultatet, vi har også været utrolig glade for samarbejdet med både DiKon og Molio.

Baggrund
BIM7AA og DiKon har i en årrække udgivet bygningsdelsspecifikationer, der udgør et fælles værktøj til afstemning af forventninger om, hvor detaljeret en bygningsmodel skal være modelleret samt hvilke informationer, man kan forvente at finde i modellen. Fra 2020 er parterne gået sammen med Molio om at udgive specifikationerne for én samlet praksis i branchen.

Læs mere om samarbejdet her