10. oktober 2022

Nye poster til Lars Juel Thiis

Lars Juel Thiis er blevet genvalgt for en ny 4-årig periode som formand for censorkorpset ved de Kunstneriske Uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Thiis er også netop blevet udpeget til Designnævnet som sagkyndig ekspert.

”Det er poster der er placeret i fagenes yderpunkter.  Dels er det dejligt at kunne videreføre kontinuiteten i arbejdet med at kvalificere censorgerningen ved vores kunstneriske uddannelser ved starten på fagenes fødekæde – de studerende skal have de bedste vilkår, og dels er udnævnelsen til Designnævnet placeret i fagenes praktiske virke, i den modsatte ende, hvor retsgrundlaget og rettighederne til vores kunstneriske virke sikres.”
– Lars Juel Thiis

Lars Juel Thiis er medstifter af Cubo Arkitekter, adjungeret professor ved Aalborg Universitet og ekstern lektor på Arkitektskolen i Aarhus.  Thiis er også medlem af Akademirådet og besidder derudover en række bestyrelsesposter i den kulturelle sektor.