27. november 2020
Visualisering | Schønherr

Nyborgs historiske slotstorv genopstår

Nu indvies det nye multifunktionelle byrum i Nyborg, Torvet, der oprindeligt blev anlagt som ridderturneringsplads af Christian d. 3 i middelalderen. Projektet indgår som del af den igangværende restaurering og transformation af Nyborg Slot og eksemplificerer gevinsten ved at både gen- og nyskabe indenfor en kulturhistorisk ramme.

Det historiske vejforløb ”Rigets Hovedstrøg” løber lige gennem Nyborg. Strøget markeres som et diagonalt spor henover Torvet med en ensartet brostensbelægning af skårne og flammebrændte sten. Det nye torv har fået belægning i nordisk granit inspireret af den oprindelige turneringsplads.

Nyborgs genskabte slotstorv er et multifunktionelt byrum, der kan danne ramme om hverdag, arrangementer og byliv på den 4000 kvm store historiske plads. Torvet er niveaufrit og dermed tilgængeligt for alle besøgende. Det store, nyplantede egetræ ved Rådhuset er en reference til Luther-egen i Wittenberg og Christian d. 3, der indførte reformationen i Danmark. Fra træet breder sig en flade af ældre brosten, der dukkede op, da man i forbindelse med restaureringen fjernede asfalten fra stedet. Der er også blevet plads til helt ny vandkunst, der med omkring 60 dyser aftegner det kongelige monogram ”C” og med lys og bevægelse interagerer med besøgende.

Indvielsen af Torvet finder sted fredag 27. november med deltagelse af Borgmester Kenneth Muhs. Begivenheden falder sammen med den traditionsrige tænding af juletræ og julebelysning i hele Nyborg Kommune. Cubo er totalrådgiver og takker Landskabsarkitekter Schønherr og Schul samt Søren Jensen for det gode samarbejde.

Læs mere om projektet her