6. juli 2022

Cubo vinder nyt sundhedshus i Nyborg

Sammen med C.C. Contractor og AFRY har Cubo vundet konkurrencen om realiseringen af fremtidens sundhedshus i Nyborg, hvor private sundhedsaktører samt kommunale og regionale tilbud samles under samme tag.

Det nye sundhedshus opføres på det gamle baneterræn i overgangen mellem den historiske midtby og havnearealerne. Det offentlige hus får en fremtrædende placering, men skal tilpasses de omkringliggende bebyggelser. Sundhedshuset er terrasseret fra 4 etager og ned til 1 til 2 etager, så bygningen som volumen opleves sammensat og varieret – lidt som mange af værkstedsbygningerne rundt omkring på det gamle baneterræn.

Nyborg Sundhedshus skal bl.a. rumme lægevagt, praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kiropraktorer, høreklinik, sygeplejeklinik, frivillige patientforeninger samt 20 midlertidige pladser til borgere, som efter en udskrivelse fra sygehuset ikke er klar til at komme hjem eller som ved et kortere ophold kan undgå en indlæggelse

Efter tidsplanen kan borgere og patienter nyde godt af de nye rammer i Sundhedshuset medio 2024, hvor byggeriet forventes at stå færdigt. Første spadestik forventes primo 2023.

Borgmester Kenneth Muhs og udvalgsformændene for de ansvarlige udvalg Jan Reimer Christiansen (Sundheds- og forebyggelsesudvalget) og Kaj Refslund (Ældreudvalget) er enige om, at:

“C.C. Contractor har leveret et fremragende tilbud, hvor de viser, at de er klædt på til at løfte den store opgave det er at give Nyborg Kommune et moderne og velfungerende sundhedshus, hvor dimensioneringen og arkitekturen er i top. Vi ser frem til samarbejdet med C.C. Contractor og glæder os til, at vi kan byde borgere og patienter indenfor i det nye sundhedshus i 2024.”

Se flere billeder og læs mere om Nyborg Sundhedshus