8. november 2017

Nyborg slots nye Vagttårn er en hyldest til tilgængeligheden

I tårnets indre findes et unikt rampeforløb omkring et stort hvælv der fra det oprindelige tårn hæver sig op i det panoptiske rum. Fra ankomsten på ringmuren bevæger man sig i cirkelbevægelser omkring hvælvet op mod toppen, op mod lyset. Teglfacadernes perforering øger lyset mod toppen og øverst oppe vil der være en berigende udsigt til Storebælt, broen og Nyborgs tage.

Tower_Section2

Vagttårnets nye identitet vil nu fremstå som en markør for Slotsprojektet, men også udgøre en særlig hilsen til nutiden, hvor det utilgængelige i Borgen bliver gjort tilgængelig for alle.

Illustrationer af Cubo/Jaja