9. juli 2019

Restaurering af Kongefløjen på Nyborg Slot når milepæl

Kongefløjen på Nyborg Slot er nu blevet restaureret på tag og fag. Første etape er afsluttet og smukke håndstrøgne tagsten, restaureret murværk og blyindfattede ruder i egetræsvinduespartier vidner om omhyggeligt håndværk, der vil fortsætte i slottets indre. Her er allerede de eksisterende bærende konstruktioner blevet forynget, hvor råd og svamp har krævet nye bjælkeender og murankre.
En lille film om restaureringen kan ses her: https://slotsprojektet.nyborg.dk
Slotsprojektets nybyggeri har også fået de nødvendige dispensationer fra myndighederne, så på trods af mange hindringer undervejs, fornemmes lyset forude. – Og det opleves bedst i Slotsprojektets pavillon, som på bredden af voldanlægget fremviser modeller og tegninger af det kommende slot, sammen med detaljerne fra den omfattende restaurering af Kongefløjen.