8. marts 2019

Ny partner i Cubo Arkitekter

Torben Schytt optages i partnerkredsen hos Cubo Arkitekter A/S i forbindelse med det igangværende generationsskifte.

Cubos ejerkreds blev i 2014 udvidet fra de oprindelige 4 ejere, Peter Dalsgaard, Bo Lautrup, Lars Juel Thiis og Ib Valdemar med Søren Marxen, Sune Nielsen, Per Ravn og Rune Riis. Ib Valdemar er siden udtrådt af den daglige ledelse.

Torben Schytt er 50 år og uddannet Bygningskonstruktør i 1994. Schytt har været ansat i Cubo i en lang årrække og har været en central medarbejder på tegnestuens større offentlige undervisnings- og forskningsbyggerier. Schytt har derigennem opnået særlige ledelsesmæssige kompetencer og stor erfaring med håndtering af store projekter. Udvidelsen af partnerkredsen sker med fokus på at styrke den projektmæssige og den administrative ledelse af tegnestuen.

Cubo håndterer i dag en bred vifte af projekter, dog med et særligt fokus på sundhedssektoren, uddannelses- og forskningsbyggeri samt kulturbyggeri i indland og udland. Medarbejderstaben er pt. på 60 medarbejdere.

Torben Schytt glæder sig til at blive en del af den velfungerende innovative partnerkreds hos Cubo og han ser frem til at deltage i videreudviklingen af eksisterende og nye samarbejds- og kunderelationer.