17. maj 2018

Nu starter restaureringen af Kongefløjen på Nyborg Slot

De første fag-entreprenører til første etape af restaureringen af Kongefløjen på Nyborg Slot er nu på plads efter indbudt licitation. Første etape har et budget på omkring 20 millioner kroner.

Restaureringen og udvidelsen af Nyborg Slot samt formidlingen af Nyborg som Danmarks middelalderlige hovedstad er i dansk historie både helt enestående og det største projekt af sin art i nyere tid. Det samlede projekt har et budget på 350 millioner kroner og forventes indviet i efteråret 2020.

CUBO er sammen med VMB, Jaja, Søren Jensen, Schønherr, Schul og prof. Mogens Morgen.