26. januar 2019
Hærvejsbroen med Midtbyens Gymnasium i baggrunden efter færdiggørelsen, 2020

Nu åbner Hærvejsbroen

Det store anlægsarbejde ved brobyggeriet i Viborg Baneby er nu så langt, at den første del af nu åbnes og giver mulighed for at krydse jernbanen. Viborgs Borgmester Ulrik Wilbek holdt tale og markerede indvielsen af Hærvejsbroen ved officielt at klippe den røde snor.

IMG_0901

»Det er en kæmpe milepæl, vi har nået ved at åbne Hærvejsbroen. Broen er et vigtigt bindeled mellem Banebyen og midtbyen, og den er derfor helt afgørende for omdannelsen af Banebyen. Vi har allerede nu set de første effekter af broen, da en række investorer er i gang med større projekter syd for banen, og flere er på vej« – Ulrik Wilbek.

Hærvejsbroen og Midtbyens Gymnasium er to selvstændige projekter som i projekteringen og udførelsen er uløseligt forbundet i et helstøbt projekt – begge projekter er tegnet af Cubo i samarbejde med Møller & Grønborg, ISC Rådgivende Ingeniører og DEM som underrådgivere. Hærvejsbroen er det fysiske koblingsled til Midtbyens Gymnasium og sammenvævningen med byudviklingsprojektet Viborg Baneby – et visionært investeringsprojekt, hvor det tidligere industriområde syd for banegården omdannes til en dynamisk og mangfoldig bydel.

Pelle Lind Bournonville, Projektchef i Realdania sætter følgende ord på udviklingen: “Banebroen er et godt eksempel på, hvordan en barriere i byen kan nedbrydes og vejen for bløde trafikanter lettes. Det gør broen til et nøgleelement i at kickstarte udviklingen af Banebyen og styrke midtbyen i Viborg. Og den er med til at fremme en bæredygtig udvikling, hvor det er attraktivt at bruge cykel, tog og bus.”

Se Projekt